KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Formy współpracy przedszkola

Rodzina i przedszkole maja decydujący wpływ na wielostronny rozwój małego człowieka. Wpływ ten jest tym korzystniejszy, im częściej nauczyciele i rodzic nawiązują ze sobą kontakt i są skłonni do wzajemnego współdziałania. Właściwa współpraca ma na celu budowanie spójnego kierunku oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych oraz wspieranie rodziców w ich zadaniach rodzicielskich. Podstawowe jej aspekty to: zaufanie, otwartość, życzliwość, poszanowanie drugiego człowieka.

Najczęstszą formą i jednocześnie najcenniejszą dla rodzica są kontakty indywidualne z nauczycielem, gdzie codziennie w ranku lub podczas odbierania swojego dziecka, ma możliwość dowiedzieć się o jego

talentach, postępach lub niepowodzeniach, o relacjach z rówieśnikami lub pojawiających się problemach. W razie potrzeby istnieje możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia ze strony współpracujących z przedszkolem specjalistów (logopeda, psycholog).

Inną formą współpracy jest Kącik „Poczytaj Rodzicu”, gdzie rodzic czekając na dziecko może poczytać ogłoszenia, artykuły i nowinki przygotowane z myślą o nim. Często pojawiają się tam teksty wierszy i piosenek, których uczą się dzieci.

W dobie internetu i druku, nie można pominąć takiej formy jak strona internetowa przedszkola czygazetka przedszkolna, gdzie opisywane są wszelakie wydarzenia, aktualności, informacje i działania podejmowane przez placówkę.

Kolejnym elementem współpracy na płaszczyźnie rodzic – nauczyciel są zajęcia otwarte. Rodzic przychodząc na takie zajęcia ma możliwość sprawdzićw jaki sposób dziecko w przedszkolu zdobywa wiedzę na zajęciach, jakie są jego relacje z rówieśnikami, jak radzi sobie z różnymi zadaniami i jak przebiega jego rozwój na tle grupy.

Podobną formą są uroczystości przedszkolne organizowane z różnych okazji. Każda taka uroczystość ma swoją oprawę artystyczną. Podczas takich spotkań dzieci mają okazję do zaprezentowania różnorakich umiejętności, a rodzice do rozmów i dzielenia się wrażeniami z innymi rodzicami.

Nie można pominąć kolejnej formy jaką są dobrze wszystkim znane zebrania ogólne, które najczęściej odbywają się na początku roku szkolnego i mają charakter informacyjny. Zebrania te służą omówieniu spraw dotyczących wszystkich rodziców. Mogą również dotyczyć konkretnej tematyki zgłoszonej np. przez rodziców.

Jako formę współpracy należy wymienić również zajęcia warsztatowe, które służą zapoznaniu się rodziców i dzieci, rozwojowi poprawnej komunikacji w relacjach rodzic- dziecko, budowaniu pozytywnej samooceny u dzieci i rodziców, akceptacji trudności i ograniczeń oraz poznaniu reguł rządzących kolejnymi etapami rozwoju.

Ostatnią z form, o których musimy pamiętać są wycieczki i festyny podczas, których swobodna atmosfera i często jednoczesna obecność rodziców i wychowawcy daje dziecku poczucie przynależności.