KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Jak rozpoznać czy dziecko jest zdolne?

Osoby zdolne funkcjonowały w świecie od zawsze. Wystarczy wspomnieć takie nazwiska jak: Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Einstein, Picasso, Freuditd. Zdolności ludzkie stanowiły i stanowią nadal bogactwo każdej społeczności. Dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie indywidualnych możliwości każdego dziecka i odkrycie drzemiących w nim talentów.

To główne zadanie systemu edukacji. Jednak istotne znaczenie ma też środowisko rodzinne, odpowiedni poziom potrzeb samego dziecka, jego inicjatywa, aktywność, potrzeba działania. Trzeba zdać sobie sprawę, że bez naszego wsparcia, pomocy i ukierunkowania zdolne dzieci nie wykorzystają wszystkich swoich możliwości.

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to okres, gdy dziecko jest szczególnie chłonne i podatne na rozwijanie cech i umiejętności. Jeżeli nie zaczniemy już teraz na tym etapie, rozwijać u dzieci potrzebnych predyspozycji, to skąd wezmą je za kilka lat? Warto więc już w wieku przedszkolnym stymulować rozwój zdolności, inspirować dzieci do twórczych przemyśleń i poszukiwań, aby idąc do szkoły potrafiły wyrazić swoje emocje, uczucia, potrzeby, miały rozbudzoną ciekawość poznawczą oraz bogaty zasób różnorodnych doświadczeń, wymagających samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji.Godne zapamiętania i głębokiej refleksji są słowa autorów książki „Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży”, a mianowicie: zdolne dzieci są przede wszystkim dziećmi i tak powinny być traktowane.Ciesząc się z ich zdolności nigdy o tym nie zapominajmy.Cechy ogólne, które wskazują, że mamy do czynienia z dzieckiem zdolnym:
• uczy się chętnie i łatwo, ma dobra pamięć,
• pracuje samodzielnie, koncentruje się na zadaniu,
• z łatwością zapamiętuje duża ilość informacji, szybko i poprawnie je porządkuje,
• jest bardzo aktywne w dziedzinach, które wiążą się bezpośrednio z jego zainteresowaniami,
• jest niezależne, otwarcie wyraża swoje poglądy,
• wykazuje dużą ciekawość, posiada rozległą wiedzą ogólną,
• ma żywą i twórczą wyobraźnię,
• posiada umiejętność wnikliwej obserwacji, analizy, odróżniania rzeczy istotnych i mniej ważnych,
• ma wysokie wymagania względem siebie i innych,
• w obszarze jego zainteresowań znajdują się rzeczy niezwykłe i niekonwencjonalne, trudne i niewyjaśnione, niejednoznaczne i nierealistyczne,
• nie lubi działać rutynowo, oczekuje nowych, coraz bardziej
wyszukanych i atrakcyjnych zadań a w przypadku ich braku wymyśla je sam,
• jego słownictwo jest bogate, z łatwością posługuje się specjalistycznymi terminami, które wprowadzone zostają do słownika czynnego właściwie samorzutnie,
• ma wiele własnych pomysłów na rozwiązanie problemów,
• własne dążenia intelektualne traktuje jako wyzwanie i przyjemność,
• wykazuje zdolności przywódcze już we wczesnym wieku,
• często bywa i tak, że zbyt szybki rozwój intelektualny nie idzie w parze z rozwojem emocjonalnym, dziecko zdolne miewa problemy z uczuciami, komunikacją i społecznymi kontaktami.

Występowanie powyższych cech (niekoniecznie wszystkich), w większym bądź mniejszym nasileniu, wskazywać może, że mamy do czynienia z dzieckiem zdolnym.Potrzeby dziecka zdolnego i zadania rodziców w tym zakresie:

• pobudzaj zainteresowania dziecka,

• wskazuj i zachęcaj do korzystania z różnych źródeł wiedzy i informacji,

• ucz samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności podejmowania decyzji,

• poświęć dużo czasu na zabawę z dzieckiem,

• rozmawiaj z dzieckiem, staraj się udzielać wyczerpujących odpowiedzi, posługuj się przykładami,

• zabieraj dziecko do muzeum, kina, teatru, parku, lasu, na wystawy, wycieczki rodzinne w ciekawe   sztuki, filmu, spostrzeżeń ze spaceru itp.,

• dyskutuj z dzieckiem na temat bohaterów literackich, filmowych,

• proponuj ciekawe prace plastyczne, literackie.

• korzystaj (ale z umiarem) z ofert zajęć dodatkowych,

• udostępnij dziecku czasopisma dziecięce i z rozwagą edukacyjne programy komputerowe,

• bądź tolerancyjnym, cierpliwym i kochającym rodzicem.Zachęcam do przeczytania książek:

„Jak wychować utalentowane dziecko?” G. Lewis,

„Naucz się myśleć kreatywnie” – De Bono,
„Rozwijamy wyobraźnię twórczą” – Limont W.

                                                                                    Lucyna Zaleska