KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przegląd wad wymowy

Jednym z zadań instytucji wychowania przedszkolnego jest między innymi przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. W tym zakresie przedszkole roztacza troskliwą opiekę nad ostatnią fazą kształtowania się mowy, tak by była ona już dojrzała, gdy dziecko wstąpi w progi szkolne. Chodzi tutaj zarówno o bogaty – na miarę wieku – zasób słownikowy, o logiczną składniową i gramatyczną formę wypowiedzi, jak i o czystą i wyraźną wymowę.

Część dzieci w wieku przedszkolnym niestety dotknięta jest różnorakimi zaburzeniami mowy. Stwierdzono, że gdyby nie leczono u dzieci wad wymowy, a dzieci z opóźnionym rozwojem mowy nie byłyby objęte energiczną pomocą profilaktyczną, do szkoły weszłaby grupa obciążona znacznie wyższym odsetkiem wad (prawdopodobnie ok. 30%).

Trzeba mieć na uwadze, że opóźniony rozwój mowy jest dogodnym podłożem do powstawania i nasilania się wad wymowy. O wadach (defektach) wymowy mówimy wtedy, gdy odbiega ona od normy fonetycznej ogólnie przyjętej w danym języku. Do wad tych zalicza się szeroką gamę odchyleń od tej normy, poczynając od drobnych nieprawidłowości w realizacji poszczególnych głosek, aż po ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem i powodują złe przystosowanie jednostki do życia społecznego.Do wad wymowy nie zaliczamy cech wymowy dziecięcej, które świadczą o jej niedojrzałości. W zasadzie rozwój mowy powinien być ukończony w 6–7 roku życia. W niektórych jednak przypadkach kształtowanie mowy trwa nieco dłużej i dopiero po roku nauki w szkole dziecko zaczyna mówić prawidłowo bez żadnej interwencji.

Istnieje wiele podziałów zaburzeń mowy. Innych używają językoznawcy, innych – lekarze. Przedstawiony poniżej przegląd wad wymowy najczęściej spotykanych w przedszkolu, trzyma się klasyfikacji objawowej. Podział ten jest powszechnie przyjęty w praktyce logopedycznej.