KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Misja i wizja

Mocne strony przedszkola

 1. Wysoki poziom pracy
 2. Współpraca ze środowiskiem.
 3. Promocja przedszkola.
 4. Autorskie programy pracy.
 5. Organizowanie cyklicznego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Przedszkolna Nutka”.
 6. Organizacja imprez, uroczystości i wycieczek.
 7. Propagowanie tradycji regionalnych.
 8. Udział w konkursach i festiwalach.
 9. Organizacja akcji na rzecz dzieci oraz aukcji na rzecz przedszkola.
 10. Realizacja projektów
 11. Atmosfera i klimat przedszkola.
 12. Zadowolenie rodziców.
 13. Wyposażenie przedszkola.
 14. Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli.
 15. Dokumentowanie osiągnięć.
 16. Wydawanie własnego pisemka informacyjno - pedagogicznego „Gazetka Przedszkolaka”.
 17. Strona internetowa.
 18. Estetyka otoczenia.

WIZJA

Przedszkole rozśpiewane, roztańczone, radosne i kolorowe.

W przedszkolu rozbrzmiewa muzyka, a wokoło otacza nas sztuka dziecięca. Dzieci przekraczają próg przedszkola chętnie i w poczuciu bezpieczeństwa, samodzielnie uczestniczą w tworzeniu, dzięki czemu nasi wychowankowie mają aktywną i twórczą postawę.

Nasz absolwent odważnie przekracza próg szkoły – potrafi myśleć, porozumiewać się, zachować się w różnych sytuacjach, zna wielu ciekawych ludzi i miejsc, nie tylko w swoim mieście, ale i poza nim, lubi podróżować i nie straszne mu są nowe wyzwania.

  MISJA

Jesteśmy Przedszkolem

 1. Kształtującym dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną
 2. Umacniającym więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
 3. Integrującym oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.
 4. Stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.
 5. Poznającym wszechstronnie każde dziecko.
 6. Wyrównującym szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka.
 7. Zapewniającym warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego predyspozycji.
 8. Stwarzającym warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci.
 9. Kształtującym właściwe postawy w stosunku do innych osób oraz zainteresowania najbliższym środowiskiem.
 10. Wprowadzającym dzieci w świat wartości uniwersalnych.
 11. Zapewniającym optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
 12. Gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.