KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

„Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola”

Publiczne Przedszkole Nr 10 „Pod Słoneczkiem” w Zduńskiej Woli realizować będzie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.

Realizacja projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci  z orzeczeniami o niepełnosprawności w publicznych przedszkolach Miasta Zduńska Wola”

 

Od 01.01.2019 trwa realizacja projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci  z orzeczeniami o niepełnosprawności w publicznych przedszkolach Miasta Zduńska Wola” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w sześciu placówkach oświatowych - przedszkola nr: 2, 6, 7, 9, 10,11 w Zduńskiej Woli, jego  realizacja zakończy się z dniem 31.12.2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi: 720 778,75 zł, w tym dofinansowanie: 612 661,75,00 zł.

Głównym celem projektu jest stworzenie w zduńskowolskich przedszkolach warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ograniczenia barier i dysproporcji   w dostępie do usług edukacji przedszkolnej, poprzez:

  1. Zaopatrzenie placówek w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny (laptopy, tablety, tablice multimedialne, rzutniki multimedialne, drukarki, magiczne dywany…), do tej pory przeznaczono na ten cel 318 626,00 zł
  2. Dokształcenie nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i umiejętności cyfrowych (68 nauczycieli). W ramach tego działania nauczyciele uczęszczają na studia podyplomowe (14 nauczycieli) na kierunkach: Terapia pedagogiczna, Integracja sensoryczna, Tyflopedagogika i Spektrum autyzmu – diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja, a także biorą udział w szkoleniowych radach pedagogicznych i szkoleniach indywidualnych w ww. zakresie. Przeznaczono na ten cel ok 85 000,00 zł.
  3. Realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie ich deficytów wynikających z niepełnosprawności (rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, logopedia, integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i z tyflopedagogiem, gimnastyka korekcyjna).  Łącznie w trakcie realizacji projektu ma być zrealizowanych  2 125 godzin zajęć edukacji specjalnej.

Zrealizowanie powyższych celów  przyczyni się do poprawy warunków edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowe zajęcia edukacyjno-specjalistyczne stanowiące uzupełnienie działań przedszkoli, doposażenie w pomoce dydaktyczne i zakup sprzętu TIK oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli znacznie wzmocnią jakość oferty edukacyjnej przedszkoli dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wartością dodaną realizacji projektu będą dobrze wyposażone przedszkola, gotowe na

kontynuację realizacji zajęć z wykorzystaniem wypracowanych w projekcie dobrych praktyk, zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych, co przełoży się na znaczące wsparcie dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego i innych dzieci uczęszczających do tych placówek. Dzięki temu dzieci te będą miały lepszy start na wyższym poziomie nauczania.

 

Aktualny stan realizacji projektu:

W dniu 29.02.2020 roku zakończyło się wsparcie/zajęcia dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zajęcia dla dzieci. Do końca realizacji projektu przewidziano jeszcze szkolenia kadry pedagogicznej.