KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5- 6 letnich.

 

6.30  –  7.00 - dyżur

- działalność zabawowa dzieci.

7.00  –  8.00.
- zabawy swobodne wynikające z potrzeb dzieci.
- prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym
  (zabawy oddechowe, słuchowe,  gramatyczne, ortofoniczne itp.).

P O D S T A W A    P R O G R A M O W A (8.00- 13.00)

 8.00  –  9.00
- zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
- zestaw ćwiczeń porannych.
- czynności higieniczne.

9.00  –  10.00
Ś    N    I    A    D    A    N    I    E ,
1- sze zajęcie edukacyjne organizowane i prowadzone przez nauczycielkę.

10.00  –  11.00
2 –gie zajęcie edukacyjne prowadzone przez nauczycielkę,
- pobyt dzieci na świeżym powietrzu: spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11.00  –  12.00
- pobyt dzieci na świeżym powietrzu: gry, zabawy ruchowe, sportowe, badawcze.
O    B    I    A    D

12.00  –  13.00
- zabawy relaksacyjnę (czytanie bajek, słuchanie bajek z CD, słuchanie muzyki itp.).
- zabawa korekcyjno-kompensacyjne- praca indywidualna
  (ćwiczenia słuchowe, ortofoniczne, graficzne)

13.00  –  14.00
- zabawy dydaktyczne o charakterze ćwiczeń utrwalających.
- czynności samoobsługowe, higieniczne.
P    O    D    W    I    E    C    Z    O    R    E    K

 14.00  –  15.00
- zabawy rytmiczno-ruchowe, taneczne, gry dydaktyczne,
- zajęcia dodatkowe poza podstawą programową.

15.00  –  16.00
- zabawy dowolne dzieci według zainteresowań.
- zabawy swobodne wynikające z potrzeb dzieci.
- prace  nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.

16.00  –  16.30 - dyżur
- działalność zabawowa dzieci.


                                Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4-letnich (bez leżakowania)

6.30  –  7.00 - dyżur
- działalność zabawowa dzieci,

7.00  –  8.00
- zabawy swobodne dzieci wynikające z potrzeb dzieci,

- prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym,
  wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym.

P O D S T A W A      P R O G R A M O W A (8.00- 13.00)

8.00  –  9.00

- zabawy dowolne dzieci  w kącikach zainteresowań,

- prace porządkowo – gospodarcze i hodowlane,
- zestaw zabaw porannych,
- czynności higieniczne i samoobsługowe,

9.00  –  10.00

Ś    N    I    A    D    A    N    I    E ,

-  zajęcia edukacyjne, organizowane, inspirowane
  i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające
  aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju,

10.00  –  11.00

-  pobyt na świeżym powietrzu -  spacery, wycieczki,

  zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe,
  sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze,
  obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze,
  poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych,

11.00  –  12.00

-  zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

  indywidualne i grupowe,
- prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym,
- prace indywidualne i grupowe,
- czynności higieniczne i samoobsługowe,

O    B    I    A    D


12.00  –  13.00

- relaks – słuchanie muzyki, opowiadanie lub czytanie bajek,

 

13.00  –  14.00
- zabawy dydaktyczne,

- zabawy utrwalające,
- czynności higieniczne i samoobsługowe,

P    O    D    W    I    E    C    Z    O    R    E    K

 14.00  –  15.00
- zabawa ruchowa,
- zabawy i gry dydaktyczne,
- zabawy dowolne lub zorganizowane z inicjatywy dzieci,
- kontakty indywidualne,

15.00  –  16.00
- zabawy swobodne według zainteresowań,
- prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym,

16. 00  –  16.30 - dyżur
- działalność zabawowa dzieci,


                                                Ramowy rozkład dnia dla dzieci leżakujących.

6.30  –  7.00 - dyżur
- zabawy w kącikach tematycznych,

7.00  –  8.00
- schodzenie się dzieci,
- zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań,
- kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane
  i wynikające z potrzeb dzieci,
- prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym,
  wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym.

P O D S T A W A      P R O G R A M O W A (8.00- 13.00)

8.00  –  9.00

- zabawy dowolne,

- zabawy dydaktyczne, ortofoniczne, oddechowe, ze śpiewem,
- prace porządkowo – gospodarcze i hodowlane,
- czynności higieniczne i samoobsługowe,
- zabawa  ruchowe, ze śpiewem,

9.00  –  10.00

Ś    N    I    A    D    A    N    I    E ,

-  zajęcia edukacyjne, organizowane, inspirowane
  i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające
  aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju,

10.00  –  11.00

-  pobyt na świeżym powietrzu -  spacery, wycieczki,

  zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe,
  sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze,
  obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze,
  poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych,

11.00  –  12.00

- zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

  indywidualne i grupowe,
- prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym,
- czynności higieniczne i samoobsługowe,

O    B    I    A    D

12.00  –  13.00

- leżakowanie - słuchanie, opowiadanie lub czytanie bajek,

13.00  –  14.00
- leżakowanie -  słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej,
odgłosów przyrody,
- czynności higieniczne i samoobsługowe,

P    O    D    W    I    E    C    Z    O    R    E    K


14.00  –  15.00
- zabawa ruchowa,
- zabawy utrwalające o charakterze obserwacyjnym,
wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym.
- zabawy dowolne lub zorganizowane z inicjatywy dzieci,
- kontakty indywidualne,

15.00  –  16.00
- zabawy swobodne według zainteresowań,
- gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem,
- rozchodzenie się dzieci,

16. 00  –  16.30 - dyżur
- zabawy w kącikach tematycznych,