KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Utworzenie punktu dydaktycznego - "Słoneczna Akademia"

Publiczne Przedszkole Nr 10 „Pod Słoneczkiem" w Zduńskiej Woli

31.08.2020 r. zakończyło realizację Zadania pn.

„UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO PN."SŁONECZNA AKADEMIA" PRZY
PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 10 "POD SŁONECZKIEM" W ZDUŃSKIEJ WOLI”

 w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.„Nasze Ekologiczne Pracownie"

udzielone z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- dotacja na dofinansowanie zadania:

Całkowity koszt zdania wynosi - 54 420 zł

W tym koszty własne - 5 450 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi - 48 970 zł

OPIS ZAKRESU PROJEKTU
Utworzony punkt dydaktyczny służy poszerzeniu działań przyrodniczych, które prowadzone są przez przedszkole w oparciu o wcześniejsze nasadzenia i instalacje w innej części ogrodu. W ramach projektu powstały stanowiska badawcze, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne i zabawy na podstawie programu pod nazwą „Słoneczna Akademia". Działania oparte będą o przyrodę nieożywioną i ożywioną. Informacje naturalnie będą się przenikać dlatego też w dziale przyrody nieożywionej znajdą się elementy przyrody ożywionej i odwrotnie.

I DZIAŁ PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ- w jego skład wchodzą  instalacje pobudzające zmysły

- dotyku, wzroku i słuchu:
„Rumowisko skalne"- tu zgromadzone zostały kruszywa występujące na terenie Polski. Dzieci w oparciu o zgromadzony materiał będą obserwowały, porównywały barwę, ciężar i wielkość. Rumowisko skalne wzbogacone zostało o rośliny, które lubią skalne podłoże.
„Poletko doświadczalne"- to stanowisko geologiczne usytuowane w centralnej części punktu dydaktycznego- wysypane piaskiem (kolejne kruszywo) z wmontowanymi instalacjami dydaktycznymi do działań praktycznych i porównawczych (waga z poziomicą, sita o różnej grubości oczek, lejek). To tu „Mali geolodzy" przy użyciu wody i dostępnych elementów skalnych będą odkrywać różnice lub podobieństwa w strukturze i wadze kruszywa.
„Ścieżka sensoryczna" usytuowana została wzdłuż zachodniej granicy działki i zawiera różne naturalne wypełnienia: drobny i gruby żwir (kolejne kruszywa), gruba kora, szyszki sosnowe i świerkowe, mech. Urozmaiceniem ścieżki są wystające pnie drzew kontrastujące swoją wielkością i kształtem z wypełnieniem.
Ścieżka będzie wykorzystana do zajęć poznawczych, zabaw ruchowych, rozwoju zmysłu dotyku i równowagi.
 „Zabawa w telefon czyli powietrze a dźwięk"- _to instalacja dydaktyczna złożona z dwóch tub dźwiękowych umożliwiających komunikację. Przy użyciu tego urządzenia dzieci poznają właściwości powietrza i przenoszenia dźwięku.
„Stacja meteorologiczna"-  to mały domek z wmontowanymi urządzeniami do pomiaru elementów pogody. To tu dzieci systematycznie przez cały rok będą obserwowały zmiany pogody. Zamontowana obok tablica dydaktyczna służy zapisywaniu obserwacji pogodowych.

II DZIAŁ PRZYRODY OŻYWIONEJ- nasadzenia pobudzającezmysły:

- wzroku, węchu i smaku:
„Życie na skale"- to skalny ogródek na „rumowisku skalnym", w którym posadzono wiele roślin. Wszystkie te rośliny opisane zostały na tabliczce informacyjnej i opatrzone zdjęciem. W ogródku skalnym będą prowadzone zadania związane z pielęgnacją i przesadzaniem roślin - tworzenia nowych kompozycji. W oparciu o materiał roślinny dzieci tworzyć będą zielniki.
„Kolorowa ściana"- Stanowisko usytuowane zostało za ścieżką sensoryczną przy murze sąsiadującego budynku. Wbudowano 3 pergole, po których wiją się rośliny: maliny i jeżyny oraz różnokolorowe kwitnące pnącza: powojniki i wiciokrzew. Na tym stanowisku dzieci obserwować będą odmienność i różnorodność roślin pnących. Będą miały możliwość posadzenia własnego pnącza - fasoli tyczkowej oraz pachnącego groszku.
„Smaki z naszego sadu" - w przedszkolnym sadzie posadzono:
porzeczki czerwone, czarne i białe oraz jabłonkę i gruszę. W pobliżu zainstalowane zostały ławeczki , na których dzieci odpoczną w cieniu drzew i posmakują zebrany owoc. Tu zamontowana została lupa ogrodowa, która wykorzystana będzie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz tablica dydaktyczna- panel edukacyjny do zapisywania spostrzeżeń.
„Barwny parawan"- to nasadzenia złożone z różnokolorowych krzewów i kwiatów wieloletnich ukazujących różnorodność barw i zapachów. Dzieci obserwować będą rośliny zmieniające się w poszczególnych porach roku. To tu podglądać będą życie owadów.
Kwiaty posłużą do wykonania kompozycji, bukietów do dekoracji i na upominki dla najbliższych. Rośliny z tego miejsca punktu dydaktycznego wykorzystane zostaną również do wykonania zielnika.